Projektu pieteicējiem
Piesaki projektu
Izsludināts 2024. gada LIFE programmas uzsaukums
2021. gadā tika aizsākts jauns LIFE programmas finansēšanas periods no 2021. gada līdz 2024. gadam. Eiropas Komisija (EK) apstiprināja arī jauno daudzgadu darba programmu LIFE programmas mērķu īstenošanai 2021.–2024. gadam. Šajā dokumentā ir noteiktas LIFE programmas vides un klimata apakšprogrammu prioritārās jomas, kas atbalstāmas, īstenojot LIFE projektus.
 
Līdz ar jauno finansēšanas periodu un saistošajiem dokumentiem, LIFE programmā, sākot ar 2021. gadu, tika ieviesti vairāki jauninājumi, tostarp: 
 • Līdz 2020.g. izmantoto eProposal sistēmu aizstāj Funding & tender opportunities portāls, kurā iespējams ne tikai iesniegt projekta pieteikumu, bet arī iepazīties ar visu saistošo informāciju un dokumentiem katrā no prioritārajām jomām;
 • Tradicionālo projektu iesniedzējiem ir jāgatavo pilns  projekta pieteikums - koncepcijas šajā uzsaukumā nav jāiesniedz;
 • Kopumā izsludināta pieteikšanās 34 jomās – nosacījumi un iesniegšanas termiņi – dažādi;
 • Projekta pieteikumam ir ierobežots lapu skaits;
 • Noteikts tradicionālo projektu īstenošanas termiņš - līdz 10 gadiem;
 • Iespēja piesaistīt brīvprātīgo darbu.

Kopš 2022. gadā ieviestajām pārmaiņām, LIFE programmā saglabājas divas galvenās apakšprogrammas - vide un klimats, tomēr mainījušās tajās ietvertās prioritārās jomas. LIFE programmu kopš 2021. gada papildina arī “Pāreja uz tīru enerģiju” prioritārā joma, kas ietilpst klimata apakšprogrammā. 

LIFE programmas iedalījums:
 • Vide
  • Daba un bioloģiskā daudzveidība;
  • Aprites ekonomika un dzīves kvalitāte;
 • Klimats
  • Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām;
  • Pāreja uz tīru enerģiju.
Projektu pieteikumu iesniegšana notiek Funding & tender portālā. Apakšprogrammās “Daba un bioloģiskā daudzveidība”, "Pāreja uz tīru enerģiju" un “Aprites ekonomika un dzīves kvalitāte” pilni projektu pieteikumi jāsagatavo un jāiesniedz līdz 2024. gada 19. septembrim. Klimata projekti jāiesniedz līdz 2024. gada 17. septembrim.
 
Aicinām iepazīties ar LIFE Daudzgadu darba programmu 2021. -2024. gadam un sekot līdzi jaunākajai informācijai lifeprogramma.lv mājas lapā, kā arī pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā. Citi noderīgi un ar uzsaukumu saistīti dokumenti pieejami šeit.
 
Tāpat, aicinām interesentus jau laikus gatavoties uzsaukumam un pieteikties uz LIFE Atbalsta vienības konsultācijām, lai apspriestu projektu idejas, plānus un citus jautājumus. 
 
 
Piesaki projektu
Piesaki projektu
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi

 

Pirms uzsākt lifeprogramma.lv mājas lapas lietošanu, turpmāk – Mājas lapa, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem, turpmāk – Noteikumi.

Uzsākot Mājas lapas lietošanu, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Mājas lapas izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt Mājas lapas lietotājus par projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (LIFE14 CAP/LV/000002), turpmāk - CAP LIFE LAT, darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī to izmantošanas un lietošanas noteikumiem. Mājas lapā var būt ietverta informācija arī par EK LIFE programmu un EK LIFE programmas atbalstītajiem projektiem Latvijā.

1. Mājas lapā iekļautās informācijas raksturs

CAP LIFE LAT ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju.

CAP LIFE LAT negarantē, ka Mājas lapā iekļautā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot tā informācija, kas tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai izriet no EK dokumentiem.

Mājas lapā izklāstītā informācija mūsu uztverē ir gūta no uzticamiem avotiem, taču tas neizslēdz katras personas pienākumu patstāvīgi izvērtēt Mājas lapā izklāstīto informāciju un tās lietderību.

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

2. Atbildība

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Mājas lapas vai tajā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Mājas lapa vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai Mājas lapas darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

3. Saites uz citām mājas lapām

Mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapu saturu, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājas lapā izvietotās teksta saites

4. Intelektuālā īpašuma tiesības

Mājas lapa ir CAP LIFE LAT īpašums. CAP LIFE LAT ir visas intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar Mājas lapu vai tajā iekļauto informāciju, ja vien īpaši nav norādīts, ka šādas tiesības pieder citām personām. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstveida piekrišanas ir aizliegta Mājas lapas satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana.

Jebkuras Mājas lapā izklāstītās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

Mājas lapā izvietoto logotipu izmantošana ir pieļaujama tikai ar CAP LIFE LAT iepriekšēju rakstveida piekrišanu.

5. Piemērojamās tiesību normas

Šīs Mājas lapas darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas sakarā ar šīs Mājas lapas lietošanu vai radušies saistībā ar šiem Noteikumiem, ir izšķirami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

 

 

 

Privātums

Mājas lapas īpašnieks un uzturētājs ir CAP LIFE LAT. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz CAP LIFE LAT mājas lapu ir obligāta.

 

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

Mājas lapā var būt ietvertas saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuru saturu CAP LIFE LAT nekontrolē un par kurām nevar uzņemties atbildību.

CAP LIFE LAT respektē Jūsu tiesības uz privātumu un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā mājas lapā bez Jūsu piekrišanas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat CAP LIFE LAT tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

 

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību, ja radušies materiāli vai citāda veida zaudējumi, pamatojoties uz mājas lapā atrodamo informāciju.

 

Ieteikumus, kļūdu labojumus un citas norādes par portāla uzlabošanu sūtīt uz e-pasta adresi: life@lvafa.gov.lv

Moduļa izmantošana