Jaunumi
LIFE GoProFor konference – platforma jaunam starpvalstu LIFE projektam mežu apsaimniekošanas uzlabošanai
Kapacitātes projekts
Vizītes mērķis bija piedalīties LIFE un Natura 2000 tīkla konferencē, kā arī darba seminārā, kurā tika plānota jauna LIFE projekta izvei...
Lasīt vairāk
20
nov
Norisinājies ceturtais Baltijas valstu LIFE projektu tīklošanas pasākums
Kapacitātes projekts
Pasākumā piedalījās pārstāvji no 15 LIFE projektiem, tostarp tika pārstāvēti arī 2 divi integrētie LIFE projekti. Baltijas valstu LIFE pr...
Lasīt vairāk
15
nov
Aicinām Latvijas projektu iesniedzējus, kuru partneri ir Lietuvā reģistrētas juridiskās personas, informēt partnerus par nacionālā finansējuma saņemšanas iespējām Lietuvā!
Life
Eiropas Komisija ir izvērtējusi jūnijā iesniegtās LIFE projektu koncepcijas. Tiem koncepciju iesniedzējiem, kuri ir saņēmuši uzaicin...
Lasīt vairāk
25
oct
Siguldā notiks ceturtais Baltijas valstu LIFE projektu tīklošanās pasākums
Kapacitātes projekts
Tīklošanas pasākums notiek jau ceturto gadu LIFE projekta “Kapacitātes palielināšanas LIFE programmas ieviešanai Latv...
Lasīt vairāk
14
oct
Šogad Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējumam iesniegti 35 pieteikumi no Latvijas
Life
No Latvijas šogad EK LIFE programmas konkursā kopā tika iesniegti 35 pieteikumi. 22 no tiem ir Latvijas projekti, savukārt, vēl 13 projek...
Lasīt vairāk
02
oct
Izsludināts konkurss nacionālā finansējuma saņemšanai
Life
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, nacionālā finansējuma saņemšanai var pieteikties juridiska persona, kas jau ir iztur...
Lasīt vairāk
10
sep
Norisinājusies ceturtā Latvijas LIFE projektu tikšanās
Kapacitātes projekts
Pirmajā pasākuma daļā dalībnieki devās ekskursijā pa LIFE programmas projekta CoHaBit (“Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā &l...
Lasīt vairāk
04
sep
Notiks ceturtā Latvijā īstenojamo LIFE projektu tikšanās
Kapacitātes projekts
Šāda tikšanās notiks jau ceturto gadu pēc kārtas ar mērķi dalīties pieredzē par projektu īstenošanu, apkopot mācību ...
Lasīt vairāk
19
aug
Noslēgusies LIFE Atbalsta vienības pieredzes apmaiņas vizīte Dānijā
Kapacitātes projekts
Vizītes pirmajā dienā LIFE Atbalsta vienības pārstāves kopā ar Dānijas nacionālā kontaktpunkta pārstāvēm devās uz Dānijas projektu LI...
Lasīt vairāk
06
aug
ieladēt vēl
Preses relīzes
Norisinājusies Latvijas pārstāvju tikšanās ar Beļģijas un Somijas LIFE integrēto projektu pārstāvjiem
25, March 2019
No 21. marta līdz 23. martam Briselē, Beļģijā, norisinājās Latvijas pārstāvju tikšanās ar Beļģijas un Somijas LIFE programmas integrēto projektu (IP) pārstāvjiem. Tās laikā tika apspriesta Beļģijas un Somijas pieredze liela mēroga integrēto projektu sagatavošanā un realizācijā, kā arī vērtētas Latvijas LIFE integrētā projekta dabas aizsardzības jomā izveides iespējas.
Līdz 29. martam norisinās LIFE programmas projektu ideju aprakstu iesniegšana
12, March 2019
Informācija plašsaziņas līdzekļiem Rīgā, 2019.gada 12.martā
No Latvijas iesniegti divi LIFE integrētie projekti
03, March 2019
Pirmo reizi Latvijas pieredzē 2018. gadā LIFE programmas konkursā tika iesniegtas divu integrēto projektu koncepcijas – LIFE Klimats jomā par klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām pilsētās un LIFE Vide jomā par Latvijas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu ieviešanu.
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi

 

Pirms uzsākt lifeprogramma.lv mājas lapas lietošanu, turpmāk – Mājas lapa, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem, turpmāk – Noteikumi.

Uzsākot Mājas lapas lietošanu, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Mājas lapas izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt Mājas lapas lietotājus par projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (LIFE14 CAP/LV/000002), turpmāk - CAP LIFE LAT, darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī to izmantošanas un lietošanas noteikumiem. Mājas lapā var būt ietverta informācija arī par EK LIFE programmu un EK LIFE programmas atbalstītajiem projektiem Latvijā.

1. Mājas lapā iekļautās informācijas raksturs

CAP LIFE LAT ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju.

CAP LIFE LAT negarantē, ka Mājas lapā iekļautā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot tā informācija, kas tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai izriet no EK dokumentiem.

Mājas lapā izklāstītā informācija mūsu uztverē ir gūta no uzticamiem avotiem, taču tas neizslēdz katras personas pienākumu patstāvīgi izvērtēt Mājas lapā izklāstīto informāciju un tās lietderību.

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

2. Atbildība

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Mājas lapas vai tajā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Mājas lapa vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai Mājas lapas darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

3. Saites uz citām mājas lapām

Mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapu saturu, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājas lapā izvietotās teksta saites

4. Intelektuālā īpašuma tiesības

Mājas lapa ir CAP LIFE LAT īpašums. CAP LIFE LAT ir visas intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar Mājas lapu vai tajā iekļauto informāciju, ja vien īpaši nav norādīts, ka šādas tiesības pieder citām personām. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstveida piekrišanas ir aizliegta Mājas lapas satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana.

Jebkuras Mājas lapā izklāstītās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

Mājas lapā izvietoto logotipu izmantošana ir pieļaujama tikai ar CAP LIFE LAT iepriekšēju rakstveida piekrišanu.

5. Piemērojamās tiesību normas

Šīs Mājas lapas darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas sakarā ar šīs Mājas lapas lietošanu vai radušies saistībā ar šiem Noteikumiem, ir izšķirami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

 

 

 

Privātums

Mājas lapas īpašnieks un uzturētājs ir CAP LIFE LAT. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz CAP LIFE LAT mājas lapu ir obligāta.

 

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

Mājas lapā var būt ietvertas saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuru saturu CAP LIFE LAT nekontrolē un par kurām nevar uzņemties atbildību.

CAP LIFE LAT respektē Jūsu tiesības uz privātumu un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā mājas lapā bez Jūsu piekrišanas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat CAP LIFE LAT tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

 

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību, ja radušies materiāli vai citāda veida zaudējumi, pamatojoties uz mājas lapā atrodamo informāciju.

 

Ieteikumus, kļūdu labojumus un citas norādes par portāla uzlabošanu sūtīt uz e-pasta adresi: life@lvafa.gov.lv

Moduļa izmantošana