Jaunumi
Pasniegta LIFE balva 2018
Kapacitātes projekts
“LIFE balva 2018” tika pasniegta sešās nominācijās: 1. Latvijas Universitātei nominācijā – Projekts, kurš ve...
Lasīt vairāk
23
nov
LIFE BALVA 2018
Kapacitātes projekts
LIFE balva 2018 ir Eiropas Komisijas LIFE programmas Latvijas projektu godināšanas pasākums, kas Latvijā tiek organizēts jau otro reizi LIFE...
Lasīt vairāk
22
nov
Trīs LIFE projektu koncepcijas no Latvijas tiek otrajā kārtā Vides apakšprogrammā
Kapacitātes projekts
Šogad EK ieviesa jaunu projektu iesniegšanas sistēmu LIFE programmas Vides apakšprogrammā, kas paredz divpakāpju pieteik&sca...
Lasīt vairāk
06
nov
GrassLIFE: Izstādē Ķīpsalā demonstrēs kukaiņu viesnīcas un vientuļo bišu mājas
Life
Dabas fonds izstādē piedāvās interaktīvu ekspozīciju un trīs “Dabas sarunas” – stāstus par to, kā veidot mājas dabai sav...
Lasīt vairāk
13
oct
LIFE REstore: Veikta Latvijas degradēto kūdrāju inventarizācija
Life
LIFE REstore veiktās degradēto kūdrāju inventarizācijas ietvaros identificēti, analizēti un pētīti tie degradētie kūdrāji, kuros notikus...
Lasīt vairāk
27
sep
Šogad Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējumam iesniegti 22 pieteikumi no Latvijas
Kapacitātes projekts
No Latvijas šogad EK LIFE programmas konkursā kopā iesniegti 22 pieteikumi, no kuriem pirmo reizi Latvijas pieredzē 2 pieteikumi iesniegti...
Lasīt vairāk
25
sep
Trešais Baltijas valstu LIFE projektu tīklošanas pasākums notiks Lietuvā
Kapacitātes projekts
Tīklošanas pasākums notiek jau trešo gadu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas vides aizsardzī...
Lasīt vairāk
19
sep
Trešā Latvijas LIFE projektu tikšanās
Kapacitātes projekts
Pasākums vienkopus pulcēja 27 pārstāvjus no 13 Latvijā šobrīd notiekošajiem LIFE programmas projektiem:   LIFE CoHaB...
Lasīt vairāk
06
sep
Noslēdzas LIFE+ projekts “Putni Ādažos”
Life
Ādažu poligons ir ne tikai Nacionālo bruņoto spēku mācību vieta, bet arī teritorija ar Eiropas nozīmes dabas vērtībām. Poligona centrāl...
Lasīt vairāk
03
sep
ieladēt vēl
Preses relīzes
22.novembrī notiks svinīgā ceremonija LIFE balva 2018
22, November 2018
Šogad Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējumam iesniegti 22 pieteikumi no Latvijas
25, September 2018
Septembrī noslēgusies 2018. gada pieteikšanās Eiropas Komisijas (EK) finansējuma konkursā vides un klimata aizsardzības projektu realizēšanai.
LIFE daudzgadu darba programmas 2018.–2020. gadam ietvaros pieejami 1,66 miljardi EUR vides un klimata projektiem
07, March 2018
Informācija plašsaziņas līdzekļiem Rīgā, 2018.gada 7.martā
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi

 

Pirms uzsākt lifeprogramma.lv mājas lapas lietošanu, turpmāk – Mājas lapa, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem, turpmāk – Noteikumi.

Uzsākot Mājas lapas lietošanu, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Mājas lapas izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt Mājas lapas lietotājus par projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (LIFE14 CAP/LV/000002), turpmāk - CAP LIFE LAT, darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī to izmantošanas un lietošanas noteikumiem. Mājas lapā var būt ietverta informācija arī par EK LIFE programmu un EK LIFE programmas atbalstītajiem projektiem Latvijā.

1. Mājas lapā iekļautās informācijas raksturs

CAP LIFE LAT ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju.

CAP LIFE LAT negarantē, ka Mājas lapā iekļautā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot tā informācija, kas tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai izriet no EK dokumentiem.

Mājas lapā izklāstītā informācija mūsu uztverē ir gūta no uzticamiem avotiem, taču tas neizslēdz katras personas pienākumu patstāvīgi izvērtēt Mājas lapā izklāstīto informāciju un tās lietderību.

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

2. Atbildība

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Mājas lapas vai tajā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Mājas lapa vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai Mājas lapas darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

3. Saites uz citām mājas lapām

Mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapu saturu, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājas lapā izvietotās teksta saites

4. Intelektuālā īpašuma tiesības

Mājas lapa ir CAP LIFE LAT īpašums. CAP LIFE LAT ir visas intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar Mājas lapu vai tajā iekļauto informāciju, ja vien īpaši nav norādīts, ka šādas tiesības pieder citām personām. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstveida piekrišanas ir aizliegta Mājas lapas satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana.

Jebkuras Mājas lapā izklāstītās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

Mājas lapā izvietoto logotipu izmantošana ir pieļaujama tikai ar CAP LIFE LAT iepriekšēju rakstveida piekrišanu.

5. Piemērojamās tiesību normas

Šīs Mājas lapas darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas sakarā ar šīs Mājas lapas lietošanu vai radušies saistībā ar šiem Noteikumiem, ir izšķirami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

 

 

 

Privātums

Mājas lapas īpašnieks un uzturētājs ir CAP LIFE LAT. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz CAP LIFE LAT mājas lapu ir obligāta.

 

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

Mājas lapā var būt ietvertas saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuru saturu CAP LIFE LAT nekontrolē un par kurām nevar uzņemties atbildību.

CAP LIFE LAT respektē Jūsu tiesības uz privātumu un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā mājas lapā bez Jūsu piekrišanas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat CAP LIFE LAT tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

 

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību, ja radušies materiāli vai citāda veida zaudējumi, pamatojoties uz mājas lapā atrodamo informāciju.

 

Ieteikumus, kļūdu labojumus un citas norādes par portāla uzlabošanu sūtīt uz e-pasta adresi: life@lvafa.gov.lv

Moduļa izmantošana