Jaunumi
Trešais Baltijas valstu LIFE projektu tīklošanas pasākums notiks Lietuvā
Kapacitātes projekts
Tīklošanas pasākums notiek jau trešo gadu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas vides aizsardzī...
Lasīt vairāk
19
sep
Trešā Latvijas LIFE projektu tikšanās
Kapacitātes projekts
Pasākums vienkopus pulcēja 27 pārstāvjus no 13 Latvijā šobrīd notiekošajiem LIFE programmas projektiem:   LIFE CoHaB...
Lasīt vairāk
06
sep
Noslēdzas LIFE+ projekts “Putni Ādažos”
Life
Ādažu poligons ir ne tikai Nacionālo bruņoto spēku mācību vieta, bet arī teritorija ar Eiropas nozīmes dabas vērtībām. Poligona centrāl...
Lasīt vairāk
03
sep
GrassLIFE: Dabiska pļava ar trim pievienotajām vērtībām
Life
"Mūsu klimatiskajā zonā dabiskie zālāji lielā mērā ir cilvēka veidots biotops. Tas, kā cilvēks saimniekoja vakar un kā saimnieko &s...
Lasīt vairāk
22
aug
Notiks Latvijā īstenojamo LIFE projektu tikšanās
Kapacitātes projekts
Šāda tikšanās notiks jau trešo gadu pēc kārtas ar mērķi dalīties pieredzē par projektu īstenošanu, apkopot māc...
Lasīt vairāk
21
aug
LIFE CoHaBit: Saglabāt dabas un rekreācijas intereses
Life
Dabas parks Piejūra ir viena no nozīmīgākajām Rīgas un tās apkārtnes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. «Kā jebkur&sca...
Lasīt vairāk
08
aug
Norisinājies seminārs “LIFE projektu budžeta sastādīšana”
Kapacitātes projekts
Seminārs “LIFE projektu budžeta sastādīšana” tika organizēts ar mērķi veicināt vairāk sekmīgu Latvijas LIFE programmas ...
Lasīt vairāk
02
aug
24.jūlijā notiks seminārs "LIFE projektu budžeta sastādīšana"
Kapacitātes projekts
Seminārs paredzēts visiem LIFE programmas interesentiem – gan tiem, kas tikai plāno iesniegt projektu iesniegumus, gan tiem, kas jau iesnie...
Lasīt vairāk
13
jul
LIFE projekts Ungārijā MEKLĒ PARTNERI
Kapacitātes projekts
Automašīnu ražotājs "Magyar Suzuki Corporation" Ungārijā meklē partneri LIFE projektam Klimata apakšprogrammā (LIFE C...
Lasīt vairāk
10
jul
ieladēt vēl
Preses relīzes
LIFE daudzgadu darba programmas 2018.–2020. gadam ietvaros pieejami 1,66 miljardi EUR vides un klimata projektiem
07, March 2018
Informācija plašsaziņas līdzekļiem Rīgā, 2018.gada 7.martā
1.martā notiks informatīvs pasākums par ES vides un klimata aizsardzības atbalsta programmu “LIFE programma”
22, February 2018
Informācija plašsaziņas līdzekļiem Rīgā, 2018.gada 22.februārī
EK LIFE līdzfinansējuma konkursā pieteikušies 19 projekti no Latvijas
05, October 2017
Šī gada septembrī noslēgusies 2017. gada pieteikšanās Eiropas Komisijas (EK) līdzfinansējuma konkursā vides un klimata jomu projektu realizēšanai.
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi

 

Pirms uzsākt lifeprogramma.lv mājas lapas lietošanu, turpmāk – Mājas lapa, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem, turpmāk – Noteikumi.

Uzsākot Mājas lapas lietošanu, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Mājas lapas izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt Mājas lapas lietotājus par projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (LIFE14 CAP/LV/000002), turpmāk - CAP LIFE LAT, darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī to izmantošanas un lietošanas noteikumiem. Mājas lapā var būt ietverta informācija arī par EK LIFE programmu un EK LIFE programmas atbalstītajiem projektiem Latvijā.

1. Mājas lapā iekļautās informācijas raksturs

CAP LIFE LAT ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju.

CAP LIFE LAT negarantē, ka Mājas lapā iekļautā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot tā informācija, kas tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai izriet no EK dokumentiem.

Mājas lapā izklāstītā informācija mūsu uztverē ir gūta no uzticamiem avotiem, taču tas neizslēdz katras personas pienākumu patstāvīgi izvērtēt Mājas lapā izklāstīto informāciju un tās lietderību.

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

2. Atbildība

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Mājas lapas vai tajā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Mājas lapa vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai Mājas lapas darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

3. Saites uz citām mājas lapām

Mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapu saturu, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājas lapā izvietotās teksta saites

4. Intelektuālā īpašuma tiesības

Mājas lapa ir CAP LIFE LAT īpašums. CAP LIFE LAT ir visas intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar Mājas lapu vai tajā iekļauto informāciju, ja vien īpaši nav norādīts, ka šādas tiesības pieder citām personām. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstveida piekrišanas ir aizliegta Mājas lapas satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana.

Jebkuras Mājas lapā izklāstītās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

Mājas lapā izvietoto logotipu izmantošana ir pieļaujama tikai ar CAP LIFE LAT iepriekšēju rakstveida piekrišanu.

5. Piemērojamās tiesību normas

Šīs Mājas lapas darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas sakarā ar šīs Mājas lapas lietošanu vai radušies saistībā ar šiem Noteikumiem, ir izšķirami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

 

 

 

Privātums

Mājas lapas īpašnieks un uzturētājs ir CAP LIFE LAT. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz CAP LIFE LAT mājas lapu ir obligāta.

 

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

Mājas lapā var būt ietvertas saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuru saturu CAP LIFE LAT nekontrolē un par kurām nevar uzņemties atbildību.

CAP LIFE LAT respektē Jūsu tiesības uz privātumu un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā mājas lapā bez Jūsu piekrišanas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat CAP LIFE LAT tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

 

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību, ja radušies materiāli vai citāda veida zaudējumi, pamatojoties uz mājas lapā atrodamo informāciju.

 

Ieteikumus, kļūdu labojumus un citas norādes par portāla uzlabošanu sūtīt uz e-pasta adresi: life@lvafa.gov.lv