Jaunumi
Izstrādātas vadlīnijas LIFE projektu ekositēmu pakalpojumu novērtējumam.
Life
Ekosistēmu pakalpojumu novērtējums ir LIFE projektu pievienotā vērtība.  Šī novērtējuma laikā iegūto rezultātu galvenā v...
Lasīt vairāk
12
jun
19.jūnijā notiks seminārs LIFE Klimata pasākumu apakšprogrammas projektu rakstītājiem
Kapacitātes projekts
Seminārs paredzēts LIFE Klimata pasākumu apakšprogrammas projektu rakstītājiem, kas plāno iesniegt projekta pieteikumu Eiropas Komisij...
Lasīt vairāk
08
jun
Atgādinājums par Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējuma konkursa un Nacionālā finansējuma LIFE projektiem konkursa 2018 pieteikšanās termiņiem.
Kapacitātes projekts
VIDE UN RESURSEFEKTIVITĀTE: obligātās koncepcijas jāiesniedz līdz šī gada 12.jūnijam. DABA UN BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA: oblig...
Lasīt vairāk
06
jun
LIFE projekts Rumānijā MEKLĒ PARTNERI ar pieredzi atkritumu poligonu un izgāztuvju rekultivācijā.
Kapacitātes projekts
Projekta mērķis ir izveidot uzlabotu nešķiroto atkritumu poligonu apsaimniekošanu, rekuperējot, atgūstot un pārstrādājot pēc ...
Lasīt vairāk
05
jun
Norisinājies seminārs “LIFE projektu socioekenomiskais un ekosistēmu pakalpojumu novērtējums”
Kapacitātes projekts
Ar ekosistēmu pakalpojumu konceptu un novērtēšanas metodēm semināra dalībniekus iepazīstināja Ivo Vinogradovs, LU Ģeogrāfijas un Ze...
Lasīt vairāk
29
may
GrassLIFE: Latvijas Dabas fonda mobilais ganāmpulks sāk pirmo darba sezonu dabisko pļavu atjaunošanā
Life
Latvijas Dabas fonda mobilajā ganāmpulkā šobrīd ir aptuveni 60 Galoway šķirnes liellopi un ap 200 Romanovas šķirnes aitu....
Lasīt vairāk
22
may
LIFE REstore: Bijušajos kūdras laukos notikusi lielākā sfagnu sūnu stādīšana Latvijā dabiska purva atjaunošanai
Life
Sfagnu sūnu stādīšana tik lielā teritorijā Latvijā norisinājās pirmo reizi – to projekta LIFE REstore ietvaros īstenoja Dabas ...
Lasīt vairāk
22
may
SVARĪGI: LIFE programmas 2018 pieteikšanās termiņi!
Kapacitātes projekts
Eiropas Komisijas (EK) LIFE programmas finansējuma konkurss 2018 dabas, vides un klimata projektu atbalstam atvērts kopš 18.aprīļa! Pie...
Lasīt vairāk
18
may
24.maijā notiks seminārs "LIFE projektu socioekonomiskais un ekosistēmu pakalpojumu novērtējums"
Kapacitātes projekts
Seminārs notiks 2018.gada 24.maijā, no plkst.10:00 līdz plkst.13:00, Nacionālajā Botāniskajā dārzā, Salaspilī, Miera ielā 1.   ...
Lasīt vairāk
17
may
ieladēt vēl
Preses relīzes
LIFE daudzgadu darba programmas 2018.–2020. gadam ietvaros pieejami 1,66 miljardi EUR vides un klimata projektiem
07, March 2018
Informācija plašsaziņas līdzekļiem Rīgā, 2018.gada 7.martā
1.martā notiks informatīvs pasākums par ES vides un klimata aizsardzības atbalsta programmu “LIFE programma”
22, February 2018
Informācija plašsaziņas līdzekļiem Rīgā, 2018.gada 22.februārī
EK LIFE līdzfinansējuma konkursā pieteikušies 19 projekti no Latvijas
05, October 2017
Šī gada septembrī noslēgusies 2017. gada pieteikšanās Eiropas Komisijas (EK) līdzfinansējuma konkursā vides un klimata jomu projektu realizēšanai.
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi

 

Pirms uzsākt lifeprogramma.lv mājas lapas lietošanu, turpmāk – Mājas lapa, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem, turpmāk – Noteikumi.

Uzsākot Mājas lapas lietošanu, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Mājas lapas izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt Mājas lapas lietotājus par projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (LIFE14 CAP/LV/000002), turpmāk - CAP LIFE LAT, darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī to izmantošanas un lietošanas noteikumiem. Mājas lapā var būt ietverta informācija arī par EK LIFE programmu un EK LIFE programmas atbalstītajiem projektiem Latvijā.

1. Mājas lapā iekļautās informācijas raksturs

CAP LIFE LAT ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju.

CAP LIFE LAT negarantē, ka Mājas lapā iekļautā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot tā informācija, kas tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai izriet no EK dokumentiem.

Mājas lapā izklāstītā informācija mūsu uztverē ir gūta no uzticamiem avotiem, taču tas neizslēdz katras personas pienākumu patstāvīgi izvērtēt Mājas lapā izklāstīto informāciju un tās lietderību.

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

2. Atbildība

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Mājas lapas vai tajā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Mājas lapa vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai Mājas lapas darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

3. Saites uz citām mājas lapām

Mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapu saturu, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājas lapā izvietotās teksta saites

4. Intelektuālā īpašuma tiesības

Mājas lapa ir CAP LIFE LAT īpašums. CAP LIFE LAT ir visas intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar Mājas lapu vai tajā iekļauto informāciju, ja vien īpaši nav norādīts, ka šādas tiesības pieder citām personām. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstveida piekrišanas ir aizliegta Mājas lapas satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana.

Jebkuras Mājas lapā izklāstītās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

Mājas lapā izvietoto logotipu izmantošana ir pieļaujama tikai ar CAP LIFE LAT iepriekšēju rakstveida piekrišanu.

5. Piemērojamās tiesību normas

Šīs Mājas lapas darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas sakarā ar šīs Mājas lapas lietošanu vai radušies saistībā ar šiem Noteikumiem, ir izšķirami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

 

 

 

Privātums

Mājas lapas īpašnieks un uzturētājs ir CAP LIFE LAT. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz CAP LIFE LAT mājas lapu ir obligāta.

 

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

Mājas lapā var būt ietvertas saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuru saturu CAP LIFE LAT nekontrolē un par kurām nevar uzņemties atbildību.

CAP LIFE LAT respektē Jūsu tiesības uz privātumu un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā mājas lapā bez Jūsu piekrišanas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat CAP LIFE LAT tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

 

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību, ja radušies materiāli vai citāda veida zaudējumi, pamatojoties uz mājas lapā atrodamo informāciju.

 

Ieteikumus, kļūdu labojumus un citas norādes par portāla uzlabošanu sūtīt uz e-pasta adresi: life@lvafa.gov.lv