Jaunumi
2021
Norisinājies pasākums par nacionālā finansējuma saņemšanas iespējām
Kapacitātes projekts
Informatīvā pasākuma ieraksts ir pieejams šeit un prezentācija šeit. Pasākuma ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar galven...
Lasīt vairāk
22
dec
21. decembrī notiks informatīvs pasākums par nacionālā finansējuma saņemšanas iespējām
Kapacitātes projekts
Pasākuma laikā pastāstīsim par nacionālā finansējuma saņemšanas iespējām projektiem, kuri iesniegti sākot ar 2021. gada uzsaukumu....
Lasīt vairāk
14
dec
Izsludināts konkurss LIFE projektu nacionālā finansējuma saņemšanai
Kapacitātes projekts
2021. – 2024. gadā kopējais pieejamais finansējums ir EUR 37 952 047.   Nacionālā finansējuma saņemšanai var pieteiktie...
Lasīt vairāk
14
dec
Latvijas pašvaldības var pieteikties finansējumam ilgtspējīgas enerģijas projektiem
Life
EUCF uzsaukums šogad tiek organizēts kā daļa no LIFE "Pāreja uz tīru enerģiju" apakšprogrammas, saglabājot pieredzi, ...
Lasīt vairāk
09
dec
Projektu iesniedzēji aicināti pieteikties atbalsta vēstuļu saņemšanai
Kapacitātes projekts
Lai saņemtu atbalsta vēstuli, līdz 12.11.2021. nepieciešams pieteikties rakstot vai zvanot LIFE atbalsta vienības ekspertiem, kuru kontak...
Lasīt vairāk
08
nov
LIFE projekts aicina partnerībā dažādas saimniecības
Life
Četri Francijas parku apsaimniekotāji gatavo LIFE projektu, kurā paredzēts pielāgot lauksaimniecības teritorijas klimata pārmaiņu radītajā...
Lasīt vairāk
03
nov
LIFE programma organizē konferenci, kas veltīta Jaunajai Eiropas "Bauhaus" iniciatīvai
Life
Pasākuma laikā tiks prezentēti LIFE projekti, kuri kalpo kā labi piemēri jaunajai Eiropas "Bauhaus" iniciatīvai, lai iedvesmotu jaun...
Lasīt vairāk
29
oct
Istrijas attīstības aģentūra meklē partnerus LIFE klimata projektiem
Life
Istrijas attīstības aģentūra (Istrijas sirds) sniedz atbalstu uzņēmējiem un to veido 1 pilsēta un 7 pašvaldības. Tās galvenokārt i...
Lasīt vairāk
25
oct
Pieejami 95 miljoni eiro projektiem, kuri virza ES pāreju uz tīru enerģiju
Life
Līdzfinansējums ir pieejams projektiem, kuri: Veido politikas ietvaru pārejai uz tīru enerģiju vietējā, reģionālā un nacionālā līm...
Lasīt vairāk
18
oct
ieladēt vēl
Preses relīzes
LIFE programmas ekonomiskais pienesums Latvijā
04, February 2020
Informācija plašsaziņas līdzekļiem Rīgā, 2020.gada 4. februārī
11. februārī notiks ikgadējā LIFE programmas INFO diena
23, January 2020
Informācija plašsaziņas līdzekļiem Rīgā, 2020.gada 23.janvārī
Norisinājusies Latvijas pārstāvju tikšanās ar Beļģijas un Somijas LIFE integrēto projektu pārstāvjiem
25, March 2019
No 21. marta līdz 23. martam Briselē, Beļģijā, norisinājās Latvijas pārstāvju tikšanās ar Beļģijas un Somijas LIFE programmas integrēto projektu (IP) pārstāvjiem. Tās laikā tika apspriesta Beļģijas un Somijas pieredze liela mēroga integrēto projektu sagatavošanā un realizācijā, kā arī vērtētas Latvijas LIFE integrētā projekta dabas aizsardzības jomā izveides iespējas.
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi

 

Pirms uzsākt lifeprogramma.lv mājas lapas lietošanu, turpmāk – Mājas lapa, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem, turpmāk – Noteikumi.

Uzsākot Mājas lapas lietošanu, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Mājas lapas izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt Mājas lapas lietotājus par projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (LIFE14 CAP/LV/000002), turpmāk - CAP LIFE LAT, darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī to izmantošanas un lietošanas noteikumiem. Mājas lapā var būt ietverta informācija arī par EK LIFE programmu un EK LIFE programmas atbalstītajiem projektiem Latvijā.

1. Mājas lapā iekļautās informācijas raksturs

CAP LIFE LAT ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju.

CAP LIFE LAT negarantē, ka Mājas lapā iekļautā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot tā informācija, kas tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai izriet no EK dokumentiem.

Mājas lapā izklāstītā informācija mūsu uztverē ir gūta no uzticamiem avotiem, taču tas neizslēdz katras personas pienākumu patstāvīgi izvērtēt Mājas lapā izklāstīto informāciju un tās lietderību.

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

2. Atbildība

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Mājas lapas vai tajā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Mājas lapa vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai Mājas lapas darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

3. Saites uz citām mājas lapām

Mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapu saturu, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājas lapā izvietotās teksta saites

4. Intelektuālā īpašuma tiesības

Mājas lapa ir CAP LIFE LAT īpašums. CAP LIFE LAT ir visas intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar Mājas lapu vai tajā iekļauto informāciju, ja vien īpaši nav norādīts, ka šādas tiesības pieder citām personām. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstveida piekrišanas ir aizliegta Mājas lapas satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana.

Jebkuras Mājas lapā izklāstītās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

Mājas lapā izvietoto logotipu izmantošana ir pieļaujama tikai ar CAP LIFE LAT iepriekšēju rakstveida piekrišanu.

5. Piemērojamās tiesību normas

Šīs Mājas lapas darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas sakarā ar šīs Mājas lapas lietošanu vai radušies saistībā ar šiem Noteikumiem, ir izšķirami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

 

 

 

Privātums

Mājas lapas īpašnieks un uzturētājs ir CAP LIFE LAT. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz CAP LIFE LAT mājas lapu ir obligāta.

 

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

Mājas lapā var būt ietvertas saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuru saturu CAP LIFE LAT nekontrolē un par kurām nevar uzņemties atbildību.

CAP LIFE LAT respektē Jūsu tiesības uz privātumu un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā mājas lapā bez Jūsu piekrišanas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat CAP LIFE LAT tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

 

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību, ja radušies materiāli vai citāda veida zaudējumi, pamatojoties uz mājas lapā atrodamo informāciju.

 

Ieteikumus, kļūdu labojumus un citas norādes par portāla uzlabošanu sūtīt uz e-pasta adresi: life@lvafa.gov.lv

Moduļa izmantošana