LIFE GRASSSERVICE: Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai

Projekta mērķis ir nodrošināt bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanu un apsaimniekošanu, veicinot alternatīvas, ekonomiski ilgtspējīgas pieejas zālāju biomasas izmantošanai, kā arī veidot sadarbības modeļus starp zemniekiem, uzņēmējiem un vietējām pašvaldībām.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas divās Latvijas pašvaldībās – Siguldas un Ludzas novados. Projekta realizēšanas laikā tiks novērtēta zālāju ekosistēmu bioloģiskā un ekoloģiskā vērtība, zālāju biomasas apjoms un zālāju izmantošanas potenciāls abās projekta teritorijās. Tiks izstrādāti piemēroti tehniskie risinājumi zālāju apsaimniekošanas un biomasas ekonomiski ilgtspējīgai izmantošanai. Plānots iepazīstināt vietējos uzņēmējus un zemniekus ar alternatīvām iespējām biomasas izmantošanai, demonstrējot praksē alternatīvos risinājumus un tehnoloģiskās iespējas. Tiks izveidoti sadarbības tīkli starp zemes īpašniekiem un uzņēmējiem, kas saistīti ar biomasas pārstrādi un/vai izmantošanu enerģijas ražošanā.

Projekta uzdevumi:
  • novērtēt zālāju ekosistēmu bioloģisko un ekoloģisko vērtību, kā arī zālāju biomasas apjomu abās projekta teritorijās (Siguldas un Ludzas novados);
  • novērtēt zālāju izmantošanas potenciālu projekta teritorijās;
  • izstrādāt konkrētajām teritorijām piemērotus tehniskos risinājumus zālāju apsaimniekošanai un biomasas ekonomiski ilgtspējīgai izmantošanai;
  • veikt zālāju atjaunošanas pasākumus pilotteritorijās;
  • iepazīstināt vietējos uzņēmējus un zemniekus ar alternatīvām iespējām biomasas izmantošanai;
  • izveidot kontaktus un sadarbības tīklus starp zemes īpašniekiem un uzņēmējiem, kas saistīti ar zālāju biomasas pārstrādi un/vai izmantošanu enerģijas ražošanā;
  • demonstrēt praksē alternatīvos risinājumus un tehnoloģiskās iespējas plašam ieinteresēto pušu lokam, tādējādi veicinot alternatīvu biomasas izmantošanas veidu un sadarbības modeļu pielietošanu cituviet.

Projekta īstenošanas laiks: 2013.-2017.gads.

Kontakti:
Projekta vadītāja: Anda Ruskule
E-pasts: anda.ruskule@bef.lv
Tel: +371 67357548
Projekta numurs:
LIFE12 BIO/LV/001130
 
Projekta nosaukums:
Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai
 
Apakšprogramma:
BIO
 
Finansēšanas gads:
2012
 
Īstenotājs:
Baltijas Vides forums - Latvija
 
Adrese:
Antonijas iela 3 - 8, Rīga, LV-1010, Latvija
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana