LIFE REstore: Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā

Purvi, uzņemot no atmosfēras oglekļa dioksīdu un veidojot lielu daudzumu organiskā materiāla, ir milzīga oglekļa krātuve. Cilvēka darbības rezultātā degradētie purvi jeb kūdrāji rada nozīmīgas oglekļa dioksīda CO2 emisijas, tādēļ to rekultivācija ir ļoti svarīga. Projektā tiks aprobēta metodoloģija, kas ļaus noteikt Latvijas degradēto kūdrāju siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju daudzumu, un tiks izstrādāti ieteikumi kā lēmumu pieņemšanas atbalsta instruments degradētu kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai, līdzsvarojot bioloģiskās daudzveidības atjaunošanu, ekonomisko potenciālu un SEG emisiju samazinājumu negatīvo klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu ilgtermiņā. Viens no projekta uzdevumiem ir izveidot degradēto kūdrāju sarakstu un datubāzi, izstrādāt degradētu kūdrāju teritoriju izmantošanas optimizācijas modeli, kā arī sniegt atbalstu politikas veidotājiem.

Projekta īstenošanas laiks: 2015.-2019.gads.
 
Kontakti:
Projekta vadītāja: Ieva Saleniece
E-pasts: ieva.saleniece@daba.gov.lv
Tālrunis: +371 20142828
 
 
Projekta koordinatore: Ieva Bukovska
E-pasts: ieva.bukovska@daba.gov.lv 
Tālrunis: +371 20333119
 
 
Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste: Anda Zālmane
E-pasts: anda.zalmane@daba.gov.lv 
Tālrunis: +371 26539348
 
 
Projekta finansiste: Santa Mince
E-pasts: santa.mince@daba.gov.lv
Tālrunis: +371 29189834

 

Projekta numurs:
LIFE14 CCM/LV/001103
 
Projekta nosaukums:
Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā
 
Apakšprogramma:
CCM
 
Finansēšanas gads:
2014
 
Īstenotājs:
Dabas aizsardzības pārvalde
 
Adrese:
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Latvija
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana