LIFE Ekosistēmu pakalpojumi: Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā

Projekts ieviesīs inovatīvu pieeju dabas vērtību aizsardzībā, līdzsvarojot dabas aizsardzību ar sociālajiem un ekonomiskajiem aspektiem. Projekts sniegs zināšanas, kas var tikt izmantotas dažādu Latvijas piekrastes reģionu teritoriju attīstības plānošanā. Šī inovatīvā pieeja tiks attīstīta atbilstoši labākajai ES praksei, izmantojot dažādus vides ekonomiskos rādītājus (ieskaitot ekosistēmu pakalpojumu ekonomisko novērtējumu). Projekts kopumā palīdzēs uzlabot Latvijas piekrastes teritoriju attīstības plānošanas un citu plānošanas dokumentu praksi.

Projekta ietvaros izvēlētas divas pilotteritorijas - Saukrasti un Jaunķemeri, kur tiks veikts ekosistēmu pakalpojumu novērtējums un teritoriju attīstības scenāriju izstrāde.

Projekta "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi" galvenais mērķis ir veicināt uz ekosistēmu sniegto pakalpojumu  novērtējumu balstītu ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanu Latvijas piekrastes politikas un plānošanas dokumentos, kā arī veidot sabiedrības vides apziņu par ekosistēmu pakalpojumiem un to novērtēšanas nozīmi.
 
Projekta galvenie uzdevumi
1. Pielāgot starptautisko pieredzi un praksi ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskās novērtēšanas jomā Latvijas piekrastes situācijai un apstākļiem, izstrādājot skaidru un visaptverošu ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma metodiku. 
 
2. Veikt izstrādātās ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma metodikas aprobēšanu divās izvēlētajās pilotteritorijās - Saulkrastos un Jaunķemeros.
 
3. Izstrādāt uz ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas metodikas balstītas rekomendācijas pašvaldību lēmumu pieņemšanā un telpiskās plānošanas procesos iesaistītajām piekrastes institūcijām, kas balstītas uz pastāvošo ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma metožu inovatīvu integrāciju.
 
4. Ar komunikācijas aktivitāšu palīdzību popularizēt projektā izstrādāto ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma metodiku, informējot par ilgtermiņa ieguvumiem no videi draudzīgas un ekonomiski un sociāli atbildīgas lēmumu pieņemšanas.
 

Projekta īstenošanas laiks: 2014.-2018.gads.

Kontakti:

Projekta vadītāja: Inga Hoņavko
E-pasts: inga.honavko@daba.gov.lv
Mob.tel:+371 29104225; +371 28607129

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste: Rita Arāja
E-pasts: rita.araja@daba.gov.lv
Mob.tel:+371 28262608

Projekta koordinatore: Kristīne Detkova
E-pasts: kristine.detkova@gmail.com
Mob.tel: +371 26318991

Projekta finansiste: Liene Jermacāne
E-pasts: liene.jermacane@daba.gov.lv
Tel:+371 64071408; mob.tel: +371 28675722

Projekta numurs:
LIFE13 ENV/LV/000839
 
Projekta nosaukums:
Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā
 
Apakšprogramma:
ENV
 
Finansēšanas gads:
2013
 
Īstenotājs:
Dabas aizsardzības pārvalde
 
Adrese:
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Latvija
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana