HYDROPLAN: Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana

Projekta "Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana" nolūks ir veikt Eiropas mērogā aizsargājamu dabas vērtību - augstā purva, slapjo mežu un palieņu pļavu - atjaunošanu Ķemeru nacionālajā parkā.

Ķemeru nacionālo parku raksturo mitrāju bagātība – purvi, pārmitri meži, piekrastes ezeri un applūstošas upju palienes glabā Latvijā un Eiropā unikālas dabas vērtības. Mitrāju pastāvēšana ir atkarīga no ūdens pieejamības. Lai saglabātu Eiropas mērogā apdraudētas dabas vērtības nākotnei, Ķemeru nacionālajā parkā tiks veikta trīs nosusināšanas skartu mitrāju teritoriju dabiskā ūdens līmeņa atjaunošana.

Projekta laikā notiks detalizēta hidroloģiskā izpēte un dabiskā ūdens līmeņa atjaunošana trīs Ķemeru nacionālā parka mitrāju teritorijās, kuras savulaik ietekmējusi nosusināšana. Projekta laikā tiks izstrādāta dabiskā ūdens režīma atjaunošanas programma un īstenoti rekonstrukcijas darbi. Lai novērstu risku ietekmēt saimnieciski izmantojamās teritorijas, pirms darbu veikšanas plānota apjomīga izpēte un ūdens līmeņa pārmaiņu modelēšana ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību.

Projekta īstenošanas laiks: 2011.-2016.gads.
 
Kontakti:
Projekta vadītāja: Meldra Priedēna
E-pasts: meldra.priedena@daba.gov.lv
Mob.tel: +371 29472104
 
Projekta koordinators: Jānis Ķuze
E-pasts: janis.kuze@daba.gov.lv
Mob.tel: +371 29192799
 
Sabiedrības iesaistīšanas speciāliste: Ieva Lazda
E-pasts: ieva.lazda@daba.gov.lv
Mob.tel: +371 26577265
 
Projekta numurs:
LIFE10 NAT/LV/000160
 
Projekta nosaukums:
Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana
 
Apakšprogramma:
NAT
 
Finansēšanas gads:
2010
 
Īstenotājs:
Dabas aizsardzības pārvalde
 
Adrese:
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija,
"Meža māja", Ķemeri, Jūrmala, LV-2012, Latvija
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana