LIFE CoHaBit: Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”

Carnikavas novada pašvaldība sadarbībā ar Biedrību „Baltijas krasti”, Dabas aizsardzības pārvaldi, Saulkrastu novada pašvaldību un Rīgas domes pilsētas attīstības departamentu ir uzsākusi LIFE programmas projekta „LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra" īstenošanu.

Dabas parks „Piejūra” ir NATURA 2000 teritorija.

Projekta mērķis: mazināt antropogēnās slodzes ietekmi, atjaunot vērtīgos piekrastes biotopus un veicināt ilgtspējīgu apsaimniekošanu dabas parkā „Piejūra”.

Projekta ietvaros tiks: atjaunots dabas parka „Piejūra” dabas aizsardzības plāns, izstrādāts jauns apmeklētāju plūsmas menedžmenta plāns visai parka teritorijai. Veikti pasākumi, lai pasargātu biotopus no negatīvās antropogēnās ietekmes, kā arī ierobežotu invazīvo svešzemju sugu izplatību dabas parka „Piejūra” piekrastes teritorijās. Projekta ietvaros liela uzmanība ir vērsta uz mērķtiecīgu sabiedrības informēšanu, izglītošanu un aktivitāšu īstenošanu par biotopu aizsardzību, saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

 Īstenojot projektu, tiks veikts nozīmīgs ieguldījums un ieviesta ilgtspējīga pieeja sociālo, ekonomisko un vides interešu sabalansēšanai īpaši aizsargājamās teritorijās. Projektā risinātie jautājumi ir aktuāli arī citām Latvijas piekrastes pašvaldībām, līdz ar to, LIFE projekta ietvaros izstrādātās metodoloģijas, pieredze un prakse, būs pielietojama izstrādājot teritoriju attīstības plānošanas dokumentus un pārvaldību plānus.

Projekta īstenošanas laiks : 01.09.2016- 31.08.2020

 

Projekta numurs:
LIFE15 NAT/LV/000900
 
Projekta nosaukums:
Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”
 
Apakšprogramma:
NAT
 
Finansēšanas gads:
2015
 
Īstenotājs:
Carnikavas novada dome
 
Adrese:
Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163

 

Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana