Noslēgusies LIFE Atbalsta vienības pieredzes apmaiņas vizīte Dānijā
Šī gada jūlija beigās LIFE atbalsta vienība devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Dāniju, lai nostiprinātu savas zināšanas un paplašinātu izpratni par LIFE programmas ieviešanu un projektu īstenošanu.
Vizītes pirmajā dienā LIFE Atbalsta vienības pārstāves kopā ar Dānijas nacionālā kontaktpunkta pārstāvēm devās uz Dānijas projektu LIFE Helnæs, lai klātienē apskatītu projekta teritoriju un rezultātus, kā arī lai apmainītos ar pieredzi  par citu LIFE projektu ieviešanu un rezultātu uzturēšanas izaicinājumiem. Latvijas un Dānijas kolēģes dalījās pieredzē par to, kā projektu īstenotāji risina sarežģījumus dažādos projektu ieviešanas posmos.
 
Vizītes otrajā dienā tika apmeklēta Dānijas LIFE projekta LIFE70 teritorija, lai iepazītos ar metodēm augstvērtīgu pļavu atjaunošanai dabiskajā stāvoklī, kā arī lai apmainītos ar zināšanām par dažādiem finansējuma avotiem vides un klimata jomās, to pieejamību dalībvalstīm un spriestu par LIFE programmas popularizēšanu plašākā sabiedrībā. Tika arī diskutēts par dažādiem komunikācijas kanāliem, projektu sagatavotāju apmācībām un konsultēšanu Latvijā un Dānijā.
 
Brauciena laikā izrunātie jautājumi ļāva salīdzināt LIFE projektu īstenošanas pieredzi abās valstīs, mācīties no labākās pieredzes un meklēt risinājumus pastāvošajām problēmām. Tika gūts priekšstats par Dānijas īstenoto LIFE projektu praktisko izpildījumu, apmeklējot to ieviešanas vietas klātienē. LIFE Atbalsta vienības darbinieku zināšanu papildināšana ar Dānijas kolēģu pieredzi, ļaus turpmāk paaugstināt kvalitāti sniegtajām konsultācijām LIFE projektu iesniedzējiem.
 
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana