Latvijas pārstāvji piedalās Nacionālo kontaktpunktu apmācībās Briselē, Beļģijā
27-28. martā LIFE atbalsta vienības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata departamenta (VARAM) eksperti piedalījās Eiropas Komisijas (EK) LIFE programmas Nacionālo kontaktpunktu apmācībās Briselē, Beļģijā.
Apmācībās piedalījās pārstāvji no visām ES dalībvalstīm; tās rīko EK LIFE programmas vienība sadarbībā ar Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūru (EASME), kas kopīgi koordinē LIFE programmas ieviešanu Eiropas Savienībā.
 
Apmācībās eksperti no EK Vides un Klimata ģenerāldirektorātiem skaidroja šī gada prioritātes katrā jomā, kā arī iezīmēja gaidāmās izmaiņas programmā nākamajā plānošanas periodā. Angelo Salsi (EASME LIFE programmas vienības vadītājs) un Fabio Leone (EASME LIFE sektora vadītājs) informēja par 2018.gada uzsaukuma rezultātiem, kā tie mainījušies salīdzinājumā ar citiem gadiem, un kādus rezultātus nesusi jaunieviestā divu pakāpju pieteikšanās sistēma Vides apakšprogrammā.
Īpaša vērība tika pievērsta Integrētajiem projektiem, to sekmēm un ieviešanas veicināšanai. LIFE Integrētie projekti ir salīdzinoši jauna projektu forma, kam raksturīgs plašs teritoriālais mērogs, vairāku finansējuma avotu apvienošana un vērā ņemams ieguldījums ES vides un klimata rīcībpolitikas ieviešanā. Tika arī uzsvērtas radniecīgās ES programmas – Apvārsnis 2020 un Eiropas Solidaritātes Korpuss – ar kurām LIFE programmas projektiem vēlams veidot ciešāku sadarbību.
 
EASME eksperti demonstrēja tiešsaistes sistēmu projektu rezultatīvo indikatoru uzskaites un novērtēšanas veikšanai, kas noderīga gan katram projektam savu aktivitāšu vērtēšanai, gan arī kopējai LIFE programmas pienesuma analīzei ES līmenī. Tika demonstrēta arī ES vienotā eGrant tiešsaistes sistēma, kas tiek pielāgota, lai nākotnē varētu iekļaut arī LIFE projektu pieteikumus - drīzumā šajā sistēma pārbaudes režīmā varēs iesniegt Tehniskās palīdzības projektus.
 
Praktiskās nodarbībās apmācību dalībnieki iepazinās ar projektu vērtēšanas metodēm un pamatprincipiem Klimata un Vides apakšprogrammās, kā arī Integrēto projektu vērtēšanas procesu, kas palīdzēs ekspertiem atgriežoties konsultēt savu valstu projektu iesniedzējus.
 
Nacionālo kontaktpunktu apmācības tiek rīkotas katru gadu, lai pirms ikgadējā uzsaukuma sagatavotu LIFE programmas atbalsta personas programmas jaunumiem, informētu par izmaiņām prioritātēs, kā arī sniegtu vispārīgu ieskatu iepriekšējā uzsaukuma rezultātos.

 

Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana