Norisinājusies Latvijas pārstāvju tikšanās ar Beļģijas un Somijas LIFE IP pārstāvjiem
No 21. marta līdz 23. martam Briselē, Beļģijā, norisinājās Latvijas pārstāvju tikšanās ar Beļģijas un Somijas LIFE programmas integrēto projektu (IP) pārstāvjiem. Tās laikā tika apspriesta Beļģijas un Somijas pieredze liela mēroga integrēto projektu sagatavošanā un realizācijā, kā arī vērtētas Latvijas LIFE integrētā projekta dabas aizsardzības jomā izveides iespējas.
No Latvijas uz tikšanos ieradās pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Dabas aizsardzības pārvaldes, savukārt no Beļģijas sanāksmē piedalījās LIFE Beļģijas dabas integrētā projekta (BNIP) vadītāji un no Somijas LIFE FRESHABIT integrētā projekta pārstāvis.
 
 Plānots, ka tuvākajā laikā Dabas aizsardzības pārvalde sagatavos un Eiropas Komisijai iesniegs LIFE integrēto projektu (IP) Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanas pilnveidošanai. Tikšanās laikā tika panākts progress LIFE IP projekta idejas izstrādē – tika apspriests projekta iespējamais saturs, kā arī dažādu projektam svarīgu aspektu realizācija, attīstība un uzlabošana. Nozīmīgs šīs vizītes devums bija Beļģijas un Somijas integrēto projektu sagatavošanas un realizācijas pieredze, ar ko dalījās abu projektu pārstāvji, un kas tiks ņemta vērā arī sagatavojot Latvijas integrētā projekta pieteikumu.
 
Tikšanās laikā tika apspriests Latvijas IP iespējamais saturs un tika diskutēts par nepieciešamību uzlabot dabas aizsardzības sistēmas institucionālo kapacitāti, kā arī dabas apsaimniekošanas plānošanas mehānismus.  Plašas diskusijas notika par Natura 2000 tīklu, kā arī citiem dabas apsaimniekošanas sistēmas pilnveidei svarīgiem aspektiem. Tika pārrunāti mehānismi zemes īpašnieku iesaistei; nepieciešamība rast ilgtermiņa risinājumus, ņemot vērā lauku apsaimniekošanas iespējamības nākotnē. Vērtēta arī valstu pieredze zemes īpašnieku kooperācijas jautājumos un NVO iesaiste zemes apsaimniekošanā. 
 
Pēc šīs vizītes, nākamie soļi Latvijas LIFE-Daba IP attīstībā ir tehniskās palīdzības projekta pieteikuma sagatavošana līdz 8. jūnijam un projekta koncepcijas sagatavošana un iesniegšana Eiropas Komisijai līdz 5. septembrim.
 
Jau ziņots, ka pirmo reizi Latvijas pieredzē 2018. gadā LIFE programmas konkursā tika iesniegti divi integrēto projektu pieteikumi – LIFE Klimats jomā par klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām pilsētās un LIFE Vide jomā par Latvijas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu ieviešanu.
 
Integrētie projekti ir plaša mēroga projekti, kas nodrošina Eiropas Savienībā būtisku vides un klimata politikas dokumentu pilnīgu ieviešanu konkrētā reģionā, kā arī sekmē labāku vides politikas mērķu integrāciju citās politikas jomās. Šos projektus raksturo daudznozaru pieeja, ilgtermiņa skatījums, plašs iesaistīto partneru loks, kā arī plašs ģeogrāfiskais pārklājums. To īstenošanā ir nepieciešama citu Eiropas Savienības finanšu instrumentu, valsts vai privātā finansējuma avotu piesaiste. Integrētā projekta galvenais mērķis ir konkrētās stratēģijas vai rīcības plāna pilnīga ieviešana, iesaistot visas nozares un ieinteresētās puses. Valstis var iesniegt integrētos projektus dabas aizsardzības jomā, vides un klimata jomā.
 
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana