LIFE Balva 2020
Šī gada 1. decembrī, Facebook platformā notiks Latvijas sekmīgāko projektu apbalvošana. Pasākums tiks translēts LIFE Atbalsta vienības Facebook lapā no plkst. 14:00 –16:00.

LIFE balva ir Eiropas Komisijas LIFE programmas Latvijas projektu godināšanas pasākums, kas Latvijā tiek organizēts jau trešo reizi, LIFE programmas kapacitātes projekta CAP LIFE LAT ietvaros. Pasākuma mērķis ir veicināt LIFE programmas atpazīstamību Latvijā, identificējot un parādot veiksmīgākos LIFE projektu realizētājus Latvijā. 

 

Pasākumā̄ paredzēts atskats par LIFE programmas devumu Latvijai pēdējo 20 gadu laikā, kā arī tiks atzīmēti un godināti LIFE programmas ietvaros Latvijā īstenojamo projektu sasniegumi. 

 

Balva tiks pasniegta 6 nominācijās:  

 

 • 1. Augstāk novērtētais jaunais projekts 

 • Pretendē: Projekti, kas iesniegti Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) 2018. un 2019. gada LIFE uzsaukumā. Vērtēšanas kritērijs: objektīvs, balvas ieguvējs ir projekts, kuru EK novērtējusi ar augstāko punktu skaitu LIFE 2018.gada un 2019.gada uzsaukuma konkursā. Pretendē 3 projekti. 

 • 2. Publiski aktīvākais projekts 

 • Pretendē: projekti, kas veic savas aktivitātes 2019. Gadā; Vērtēšanas kritērijs : objektīvs, kopējā sasniegtā auditorija atbilstoši mediju monitoringa datiem. Balva tiek piešķirta projektam, kas sasniedzis skaitliski vislielāko auditoriju laika periodā no 2019. gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim. Pretendē 12 projekti. 

 • 3. Finansiāli apjomīgākais projekts 

 • Pretendēprojekti, kas aktivitātes veic 2020.gadā. Vērtēšanas kritērijs -objektīvs, lielākais kopējais projekta budžets EUR. Pretendē 9 projekti. 

 • 4. Nozīmīgākais ieguldījums vides aizsardzībā 

 • Pretendē : projekti, kas aktivitātes veic 2020.gadā. Vērtēšanas kritērijs : ½ subjektīvs, projekta nozīmību izvērtē žūrija balsojot, iepazīstoties ar projektos paredzētajām darbībām un rezultātiem un sarindo projektus nozīmīguma secībā (50% nozīmība). ½ objektīvs - teritoriāli plašākais projekts , projekti tiek sarindoti pēc paredzētajām plašākajām dabas/vides/klimata aizsardzības aktivitātēm Latvijas teritorijā (50% nozīmība). Pretendē: 9 projekti. 

 • 5. Nozīmīgākais ieguldījums klimata pārmaiņu risināšanā. 

 • Pretendē : projekti, kas aktivitātes veic 2020.gadā LIFE Klimats apakšprogrammā. Vērtēšanas kritērijs : subjektīvs, projekta nozīmību izvērtē žūrija balsojot, iepazīstoties ar projektos paredzētajām darbībām un rezultātiem. Balvas ieguvējs ir projekts, kas ieguvis summāri lielāko balsu skaitu no žūrijas locekļiem. Pretendē 2 projekti. 

 • 6. Valstiski nozīmīgākais projekts 

 • Pretendē projekti, kas noslēgušies 2016.- 2020.gadā. Vērtēšanas kritērijs: subjektīvs, pretendenti LIFE Atbalsta vienībai noteiktā termiņā iesniedz aprakstu, kurā pamato sava projekta ietekmi uz vides aizsardzības politiku, ieguldījumu nacionālajos normatīvajos aktos, ekonomiku, citām programmām u.c., ko izvērtē žūrija balsojot. Balvas ieguvējs ir projekts, kas ieguvis summāri lielāko balsu skaitu no žūrijas locekļiem. Pretendē 12 projekti. 

  

Pasākumu rīko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Valsts Reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija kopīgi īstenotā Eiropas Komisijas LIFE programmas projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (CAPLIFELAT) ietvaros. Pasākuma mērķis ir veicināt LIFE programmas atpazīstamību, popularizējot veiksmīgākos un labākos Latvijas LIFE projektus. 

 

Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana